Choroby, które doprowadzają wspólnotę do śmierci

Charyzmatem RRN jest przekazanie więzi z Matką Bożą. Nasze czasy bardzo potrzebują tego charyzmatu. Wśród młodego pokolenia zastanawia konferencja, którą wygłoszono na podstawie innej wspólnoty ale ona jest prośbą do każdej. Proszę o odsłuchanie. Z MB. Ks. Sławomir Kowalski