DZIAŁANIA RRN W DIECEZJI PŁOCKIEJ W ROKU MIŁOSIERDZIA

  • Ruch Rodzin Nazaretańskich 1 lipca br. został przyjęty do Fraterni Katolickich Ruchów Charyzmatycznych działającej przy Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich.    W listopadzie w Rzymie miało miejsce jubileuszowe spotkanie Fraterni (25 lat istnienia), w którym nasz Ruch wziął udział jako pełnoprawny członek.
  • Ogólnopolski Adwentowy Dzień Skupienia pod przewodnictwem bpa Andrzeja Siemieniewskiego Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw RRN – Z Maryją dziękujemy za Miłosierdzie (sobota 28 listopada br.)
  • Uczestnictwo członków Ruchu w sesji plenarnej zamykającej XVIII Synod Diecezji Płockiej, który traktujemy jako dar Miłosierdzia dla nas.
  • Wprowadzanie w życie treści o Miłosierdziu Bożym w oparciu o bieżące wypowiedzi papieża i biskupa płockiego.
  • Prowadzenie w diecezji rekolekcji kerygmatycznych z akcentem na Miłosierdzie Boże.
  • W ramach miłosierdzia czynnego przyjmowanie młodzieży do swych domów podczas Światowych Dni Młodzieży, a także pomoc Polakom z Donbasu          w zagospodarowaniu   się w Polsce, m. in. w parafii Obryte.
  • W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego tradycyjna międzynarodowa pielgrzymka     na Jasną Górę jako wyraz wdzięczności za Miłosierdzie okazywane skruszonemu grzesznikowi.
  • Comiesięczne diecezjalne dni skupienia, rekolekcje weekendowe, rekolekcje wakacyjne przybliżające ideę Miłosierdzia Bożego.
  • Laboratorium Wiary