Zapraszamy na wieczór skupienia dla kobiet w najbliższy piątek – 29.09.2023r

 

,, Wypalające światło Bożej miłości, przenikające do naszych serc przez postawionych na naszej drodze ludzi.” 

Zapraszamy na wieczór skupienia dla kobiet w najbliższy piątek – 29.09.2023r 

W Przedszkolu Dzieciątka Jezus w Mławie. 

 

Rozpoczynamy Adoracją o godz. 18:00  

Zapisy prowadzi: 

Joanna Napierska 512-484-772