Rekolekcje na Litwie Wilno 5-6 Listopad i Sziluva 19-21 Listopad 2021

Od ponad ćwierć wieku księża z naszej diecezji wyjeżdżają na Litwę, aby głosić rekolekcje dla litewskiego Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Odpowiedzialnym za kontakty z Litwą jest Ksiądz Cezary Siemiński moderator RRN w diecezji płockiej.

Jak sam mówi, tego typu wyjazdy apostolskie kształtują i wzmacniają jego kapłaństwo.

Dwa tygodnie temu t. j. od 5 do 6 listopada 2021r. byliśmy w Wilnie, gdzie odbyły się dwudniowe rekolekcje. Ksiądz Cezary sprawował tam Eucharystię, spowiadał, głosił konferencje oraz prowadził rozmowy duchowe ze świeckimi.

Przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej modliliśmy się za wspólnotę RRN z Wilna i diecezji płockiej oraz za całą diecezję płocką.

Natomiast w dniach od 19 do 21 listopada 2021r. w litewskim Narodowym Sanktuarium Matki Bożej  w Sziluvie miały miejsce trzydniowe rekolekcje dla całej Litwy. Odbywają się one systematycznie pięć razy w roku. W dobie pandemii oraz niepokoju   na granicy były obawy, iż te rekolekcje nie odbędą się. Przyjechały jednak rodziny z Kowna, Wilna, Kłajpedy i okolic Sziluvy. Mimo mniejszej ilości uczestników jesteśmy wdzięczni Matce Bożej, że mogliśmy wspólnie modlić się w tak trudnym czasie.

Ksiądz Cezary Siemiński, który jest także kustoszem Sanktuarium Św. Rocha w Sadykrzu zawsze wskazuje nam na pośrednictwo Matki Bożej, ale także na postać świętego Rocha.

Właśnie podczas tych ostatnich rekolekcji przybliżył nam świętego Rocha, za wstawiennictwem którego możemy uwolnić się od udręk duszy i ciała. W konferencjach duży nacisk kładł ksiądz na rozwój duchowy. Stwierdził, że nie ma duchowego rozwoju bez apostolstwa. Jest ono wpisane w chrześcijaństwo. Bez apostolstwa wiara umiera.

Wdzięczni jesteśmy za takich kapłanów, którzy przez liczne rekolekcje, spotkania, spowiedzi, rozmowy duchowe prowadzą nas za pośrednictwem świętych do Pana Boga.

Animator diecezjalny
Mariusz Leszczyński