REKOLEKCJE DLA SZAFARZY, CARITAS POPOWO 16-18.02.2024r.

Dzisiaj, 18 lutego zakończyły się weekendowe rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Na Mszy Świętej, której przewodniczył JE Biskup Szymon Stułkowski po wcześniejszych odpowiednich przygotowaniach zostało nominowanych 42 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w diecezji płockiej. W tym trzech z Ruchu Rodzin Nazaretańskich:
Zbigniew Jastrzębowski,
Artur Napierski,
Albert Czyżyk.
Powołanych do służby członków Ruchu Rodzin Nazeretańskich djecezji płockiej jest już dwunastu.
Na uroczystej Mszy Świętej w homilii wygłoszonej przez JE Biskupa usłyszeliśmy, że ,,nasze ręce i nogi powinny być splątane Eucharystią”.
,,(…) by nogi prowadziły mnie po Twoich ścieżkach, a ręce nie zaciskały się w pięść lecz wyciągały się w geście pojednania i zmęczyły się w służbie ubogim.”

Dziękujemy Bogu za łaski, którymi nas obdarowuje. Niech Matka Boża prowadzi nas drogą do Chrystusa.