Życzenia

„Cicha noc, święta noc

pokój niesie ludziom wszem”

Kochani członkowie i sympatycy

Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej

Tak wiele w naszych sercach lęków i obaw. Najpierw zaraza, teraz wojna i drożyzna oraz ludzki niepokój. Jesteśmy po ludzku przygnębieni. Nie radzimy sobie z tym wszystkim co niesie świat. Wdziera się w nas ludzkie patrzenie na rzeczywistość. Tak mało w nim Boga. A przecież On jest, choć wcale Go nie rozumiemy. Tak bardzo chcielibyśmy, by On działał po naszemu. Tak jednak nie będzie. To On jest Bogiem i wie o co chodzi. My mamy próbować przez wiarę patrzeć na to co się dzieje, na to co On dopuszcza.

I w takich trudnych chwilach Bóg się rodzi dla nas, bo tylko On jest tym, który sobie poradzi ze wszystkim co nas przerasta.

Życzę Wam nadprzyrodzonego patrzenia ma świat, które daje pokój i nadaje sens naszemu istnieniu, a Matka Najświętsza tuląc nas w swoich ramionach razem z Nowo Narodzonym niech uspokaja nasz szloch i wycisza obawy.

Boże Narodzenie 2022 r.

ks. Cezary Siemiński

moderator diecezjalny RRN