Świadectwo

„Trzeba, aby ON wzrastał”

To temat rekolekcji, które odbyć się miały 27-29 marca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w miejscu, które wybrał Jezus objawiając się 80 lat temu św. S. Faustynie,

Zapowiedziany w styczniu temat  rekolekcji okazał się natchnieniem Ducha św. a dla mnie potrzebą na teraz, pomimo że planowane  rekolekcje są odwołane. Bóg wybrał inną formę i inne miejsce rekolekcji- moje mieszkanie-, aby objawiać się w osobistym duchowym spotkaniu ze mną. To On pragnie we mnie wrastać swoją MIŁOŚCIĄ!  Dziś muszę odpowiedzieć na tę miłość. Potrzeba mi Boga, jak życiodajnego tlenu, aby nie ulegać epidemii lęku.

Jak mam wzrastać w Bogu?

Nic nie zrobię sama i potrzebna jest mi Matka Boża, moja mamusia. Bo któż jak nie Matka, wskaże mi drogę wzrastania w Bogu? Nie przypadkiem, materiałem dla grup dzielenia w naszej wspólnocie był temat „Oto Matka Twoja” Dziś treści te są kołem ratunkowym na wirus, który razi smutkiem i lękiem.

W czasie poprzednich rekolekcji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, podczas rozmowy z kapłanem, mocno wybrzmiała potrzeba prowadzenia osobistych medytacji. Ta niedoceniana forma modlitwy, dziś okazała się dla mnie wytchnieniem w każdym dniu. Tylko w świętej Księdze Ewangelii znajduję bieżącą informację jak przeżyć kolejny dzień. Takiej wiedzy nie znajdę w żadnej innej informacji medialnej. Wielki Post jest dla mnie czasem medytacji wielkich słów Bożych zapisanych i żywych tu i teraz. Czy może być większe ukojenie jak ewangeliczne słowa Jezusa, „Czemu lękacie się, JA JESTEM „ To zapewnienie Jezusa, wycisza mnie w chwilach lęku i niepokoju.

Jak długo potrwa ten trudny czas zmagania się i zadawania pytań?

Nie przypadkiem, odkryłam słowa św. Teresy z Awille; „Cnota cierpliwości zwycięża świat, nie trwóżcie się nie drżyjcie”.

Kochani,

Jako organizator rekolekcji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przeżywam ten czas z Jezusem Miłosiernym, wpatrzona w obraz „Jezu Ufam Tobie” prosząc;

Aby ON Wzrastał! Wzrastał w moim życiu teraz i na wieki.

Wielką zachętą dla mnie są słowa Jezusa skierowane do św. Faustyny;

„Dusza, która czci obraz Jezu Ufam Tobie, nie zginie”

Matko Boża Miłosierdzia, pragnę przeżywać ten czas zamknięta w swoim „wieczerniku”, ale razem z Tobą i nie być zalęknioną.

Maryjo, podziel się ze mną Twoją wiarą i nadzieją, która mnie umocni, że Bóg wskrzesi to, co umarło.

Urszula Glinka