Relacja-WIECZÓR SKUPIENIA w Ciechanowie 13.12.2023r.

Środowy wieczór u Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyła dość duża grupa z diecezji płockiej.
Czterech kapłanów odprawiło Mszę świętą, a następnie odbyła się konferencja, dzielenie opłatkiem oraz składanie sobie życzeń.
W homilii ksiądz Robert Oprawa stwierdził, iż najbardziej męczy nas pycha oraz wygórowane ambicje, a Jezus powiedział „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”. To u Jezusa jest źródło naszej siły i mocy. Kto zaufał Panu (z pokorą zgodził się na porażkę), temu lżej znosić trudy życia. Wtedy może rozlewać się łaska.
Ksiądz Jan Jóźwiak w konferencji mówił o miłości. Miłość Boga przychodzi do nas w Eucharystii, w Sakramencie Pojednania a także przez bliźnich. My także jako uczniowie Chrystusa i Maryi jesteśmy zobowiązani do przekazywania Bożej miłości poprzez szacunek, życzliwość i pomoc.
Ksiądz Jan przypomniał nam słowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego z programu „Miłujcie się”.
Oto niektóre z nich:
Napraw krzywdę wyrządzoną innym.
Rozmawiaj językiem miłości, nie przeklinaj.
Nie rób przykrości.
Uspokajaj i okazuj dobroć.
Przebaczaj i zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
Czynnie współczuj cierpiącym.
Otwórz się na ubogich.
Nie wywyższaj się, bo nie jesteś lepszy.
I jeszcze słowa z Testamentu Jana Pawła II:
„Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma korzeni ani sensu”.

Konferencja Ks. Jan Jóźwiak