Relacja – WIECZÓR SKUPIENIA DLA ANIMATORÓW W CIECHANOWIE

Po światło Ducha Świętego.

Ciemny, jesienny wieczór nie przeszkodził animatorom RRN diecezji płockiej w spotkaniu z Panem Jezusem na Eucharystii w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.
Mszę św. sprawowali ks. Sławomir Kowalski oraz ks. Wojciech Nikodymczuk, który wygłosił kazanie. W pamięci pozostało nam zdanie ks. Wojtka, który przestrzegał nas przed pogonią za sprawami tego świata: „Kto jest blisko świata, ten jest daleko od Boga. Kto jest daleko od świata może być blisko Boga”…
W konferencji ks. Sławka usłyszeliśmy m. in. o budowaniu więzi z Bogiem, co jest trudne, a w pojedynkę wręcz niemożliwe. Dlatego powinniśmy prosić Maryję aby to Ona budowała naszą więź ze sobą i z Bogiem. O to prosił Chrystus w Testamencie z Krzyża – o więź Maryi z Janem i z nami, a przez to także z Bogiem.
Jaka jest nasza odpowiedź na cud powierzenia mnie Maryi? Co ja odpowiem? Czy pragnę zjednoczenia mojego serca z sercem Boga? Czy pragnę, aby Bóg we mnie żył i działał, czynił gesty miłości?
Czy wobec wielkiej, nieograniczonej Bożej miłości widzę swoje ograniczenia?
Święty Jan Apostoł uciekł z drogi krzyżowej mimo, że w czasie Ostatniej Wieczerzy „mówił” o miłości do Jezusa. Nie chciał być z Jezusem, gdy ten niósł krzyż, nie pomógł Mu w niczym. Wtedy Jezus nie uczynił wyrzutów. Pokazując Janowi prawdę o nim dał Matkę jemu, ale także nam. Pokazał, gdzie możemy zanieść swoje wyrzuty, do kogo się przytulić…
W tej więzi nigdy szatan nie postawi swojej stopy – jak o tym mówił Ojciec Pio.
Jesteśmy wdzięczni Matce Bożej, iż gromadzi nas u stóp Jezusa, że możemy schronić się w ramionach Maryi – w ramiona Chrystusa – w ramiona Boga Ojca.