MATERIAŁY DLA GRUP DZIELENIA

Podstawę do grup dzielenia, po zakończeniu obecnego zeszytu nr 16, stanowił będzie zeszyt nr 14.

Zeszyt nr 14 można zamówić u Mariusza Leszczyńskiego (proszę składać 1 zamówienie na daną miejscowość).