DIECEZJALNE REKOLEKCJE RRN W BAŃSKIEJ WYŻNEJ 2021 R.


Diecezjalne Rekolekcje RRN w Bańskiej Wyżnej 2021

W dniach od 3 lipca do 11 lipca 2021 r. odbyły się kolejne letnie rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wśród prawie czterystu rekolekcjonistów z diecezji płockiej było 10 osób z diecezji łomżyńskiej oraz 20 osób z archidiecezji warmińskiej.
Oprócz osób dorosłych i dzieci 50-osobową grupę stanowiła młodzież, za którą odpowiadał ks. Jacek Gołębiowski przewodzący młodzieżowemu Laboratorium Wiary.
Opiekę duchową sprawowali księża: ks. Cezary Siemiński moderator diecezjalny RRN i wicemoderator diecezjalny ks. Sławomir Kowalski oraz księża uczestniczący w rekolekcjach. Za całość rekolekcji odpowiadał ks. Wojciech Nikodymczuk. Natomiast stroną organizacyjną zajmowali się Joanna i Albert Szemplińscy.
W tym roku Msze święte odbywały się w Bańskiej Wyżnej, w Ludźmierzu, na Bachledówce, w Dolinie Chochołowskiej, na Rusinowej Polanie, na Wiktorówkach, w Szaflarach i na Krzeptówkach. Szczególną wartość stanowiły górskie wędrówki do miejsc sprawowania Eucharystii. W drodze odbyło się wiele rozmów, a częstym tematem było działanie Pana Boga w naszym życiu.
Każdy dzień rozpoczynał się poranną medytacją prowadzoną przez kapłanów. Oprócz Mszy świętej – najważniejszego punktu – rekolekcjoniści mogli codziennie usłyszeć homilię i konferencję. Stanowiły one podstawę do refleksji podczas grup dzielenia. Zakończeniem dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Apel Jasnogórski.
Temat rekolekcji to: Pokora, jako czynienie miejsca dla Pana Boga.
Uświadomiliśmy sobie jak bardzo jest nam potrzebna do zbawienia pokora – przeciwstawieństwo pychy, która jest naszym śmiertelnym wrogiem.