Zasady spotkań Ruchu Rodzin Nazaretańskich w okresie wzmożonego zagrożenia koronawirusem

Drodzy Animatorzy,

Przeżywamy od pewnego czasu okres wzmożonego zagrożenia koronawirusem. Nierzadko z tego powodu możemy doświadczać niepokojów płynących z uzasadnionej troski o zdrowie – własne i bliskich. Bywają one podsycane przez poczucie niepewności rodzącej się wskutek docierających do nas różnych, często sprzecznych opinii na temat aktualnej sytuacji.

W tym trudnym czasie wyraźniej dostrzegamy, jak wielkim skarbem i niezwykłym oparciem jest dla nas wiara w miłującą obecność Boga oraz droga zawierzenia całego życia Maryi, a zwłaszcza tych obszarów, w których najbardziej uwidacznia się ludzka kruchość i bezradność. Doświadczamy zarazem, Że w obliczu trudności nasza wiara tak często okazuje się chwiejna i słaba. Dlatego tym bardziej potrzebuje umocnienia. Otrzymujemy je w szczególny sposób we wspólnocie – poprzez dar sakramentów świętych, trwanie na wspólnej modlitwie i braterskie świadectwo podczas grup dzielenia.

W obliczu aktualnej sytuacji, w której wszyscy odczuwamy potrzebę szczególnego duchowego wsparcia, Księża Moderatorzy podjęli 11 października br. decyzję dotyczącą organizacji spotkań w naszym Ruchu.

Księża Moderatorzy zachęcają, aby – dopóki będzie to możliwe i z zachowaniem obowiązujących przepisów – za aprobatą Księdza Proboszcza miejsca kontynuować spotkania wspólnotowe RRN, których wszyscy tak bardzo potrzebujemy. Oczywiście decyzja o udziale w spotkaniu należy do każdego z uczestników i zależy przede wszystkim od jego osobistego rozeznania.

Księża Moderatorzy przypominają, że z miłości bliźniego płynie moralny obowiązek szacunku dla jego prawa do poczucia bezpieczeństwa. Na spotkaniach RRN każdy ma prawo czuć się bezpiecznym. Uczyńmy wszystko, co możliwe, aby tak się stało. Służą temu m.in. obowiązujące zasady sanitarne, określone w przepisach państwowych i zaleceniach władzy kościelnej. Dlatego na spotkaniach RRN obowiązuje nas noszenie zabezpieczenia twarzy i zachowanie odpowiedniego dystansu między uczestnikami (przynajmniej 1,5 m). Poniższa infografika (oficjalne źródło państwowe) ukazuje, że takie postępowanie daje dużą gwarancję bezpieczeństwa dla naszego zdrowia. Zapewnia tez, że w przypadku stwierdzenia po spotkaniu u któregoś z uczestników zakażenia koronawirusem (w terminie do 7 dni od spotkania) pozostali nie będą podlegać obowiązkowi kwarantanny:

 
Ryzyko zakażenia (po lewej osoba zarażona)
źródło: https://twitter.com/PremierRP/status/1314182823583117313
Na spotkania nie powinny przychodzić osoby, które odczuwają symptomy przeziębienia (podwyższona temperatura, katar, kaszel itp.) lub w okresie tygodnia, poprzedzającym spotkanie, miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem.
Stosując się do powyższych reguł pamiętajmy, że na płaszczyźnie wiary obowiązują nas w tej materii (podobnie jak w każdej innej) chrześcijańskie zasady współpracy z łaską. W przystępny sposób wyraził je św. Ignacy Loyola: „Ufaj Bogu tak, jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego; tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła”.
Mamy czynić wszystko, co w naszej mocy. Jednocześnie możemy odczuwać niepokój, że nasze starania nie są w stanie dać nam stuprocentowego zabezpieczenia. Nie możemy się jednak z tego powodu zwalniać z wysiłków. Z drugiej strony nie możemy z tego powodu ulegać lękowi i panice. Gdy dołożymy wszelkich starań, naszym najpewniejszym oparciem i zabezpieczeniem zawsze pozostaje wiara. Płynie ona z ufności w troskliwą opiekę Opatrzności: w miłość naszego Ojca niebieskiego i Maryi, naszej Matki. Jej owocem jest pokój serca i poczucie bezpieczeństwa, którego nic nie zdoła zachwiać.
Moderator Krajowy RRN
Ks. Dariusz Kowalczyk
oraz Księża Moderatorzy Stowarzyszeń Diecezjalnych RRN
uczestniczący w spotkaniach w formie telekonferencji
w dniach 11 i 19 października 2020 r.