WZRASTANIE W WIERZE POPRZEZ PASJE I WYPOCZYNEK – RODZINNE REKOLEKCJE NA NARTACH W SŁOWACKIM JEZIERSKU

W dniach 2- 9 lutego 2019 roku, już po raz trzeci   Jeziersko, mała wieś na słowackim Spiszu, gościła Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej.

W dobrym   przeżywaniu rekolekcji pomagało miejsce, w którym się odbyły – miejscowość położona  w pięknej  wąskiej dolinie  Jezierskiego Potoku spływającego po zboczach Magury  Spiskiej,  z bezpośrednim dostępem  do stacji narciarskiej Bachledova Dolina, ale  nieco izolowane od charakterystycznego  dla takich miejsc  turystycznego zgiełku .

Kilkanaście pięknych, świetnie zachowanych spiskich domów, z których zajęliśmy  pięć,  a przede wszystkim urokliwy kościół – były scenerią dla poznawania Pana Boga i ludzi, z którymi przyszło nam przeżywać te wspaniałe chwile. 

Centralnym  punktem każdego dnia  była Eucharystia  oraz konferencje głoszone przez naszych Kapłanów: ks. Sławomira Kowalskiego,  ks. Cezarego Siemińskiego oraz  ks. Andrzeja Gajewskiego. Treści, które usłyszeliśmy, związane ze Słowem Bożym na dany dzień, były kanwą dla naszych rozmów duchowych, dzielenia się w grupach i budowania relacji we wspólnocie. Kapłani podkreślali ogromną wagę życia duchowego, dążenia w doczesności do określenia się po stronie wiary, otwarcia się na Miłość Chrystusa. Podczas konferencji usłyszeliśmy zachętę poszukiwania na drodze małżeńskiej i rodzicielskiej Orła Uwielbionego oraz budzenia w sobie pragnienia Boga i słuchania Słowa Bożego a także odrzucenia egocentryzmu i odnalezienie w życiu Bożej perspektywy. A wtedy umocnieni Miłością Chrystusa, poprzez ufność i uniżenie, stajemy przed Panem Bogiem w prawdzie. Wsparci duchowo mogliśmy  na co dzień budować więzi i relacje w domach, podczas wspólnotowych posiłków i wielu rozmów, często do późnej nocy.

Działo się to w środku  śnieżnej  zimy, w pięknych górach  a zatem wielu z nas do południa  szusowało   na nartach w Bachledovej Dolinie. W ten sposób, realizując swoje pasje, mogliśmy jednocześnie podziwiać piękno darów Bożych i być bliżej Pana Boga w obcowaniu z przyrodą. Wyjazd miał charakter  rodzinny,  zatem organizatorzy nie zapomnieli o dzieciach, dla których codzienną animację prowadziła Kasia Borkowska. Z wielką miłością i cierpliwością zajmowała się najmłodszymi uczestnikami rekolekcji, ucząc ich przez zabawę dostrzegania w życiu codziennym obecności Boga. Z młodzieżą  zaś spotykał się  ks.  Andrzej  Gajewski, który poprzez wspólne spędzanie czasu i rozmowę zaszczepiał młodemu pokoleniu wartości wiary katolickiej i jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów współczesnego nastolatka. Wartościową perełką rekolekcji było spotkanie zorganizowane przez Tomka Kocota i ks. Sławomira Kowalskiego dla małżeństw, na którym zaprezentowano wpływ temperamentu małżonków na ich relacje oraz dostrzeganie i rozwiązywanie tych problemów w wymiarze duchowym.

Dziękujemy Matce Bożej  i polecamy Jej opiece nasze rodziny. Ufamy, że owoce rekolekcji będą obfite, umocnią nas w wierze i pozwolą nam dążyć do świętości każdego dnia. 

Joanna i Albert Szemplińscy

 

 

Zobacz więcej zdjęć