Wyjazd sportowo-duchowy 2021

Relacja z Rekolekcji w Bańskiej Wyżnej
23-30 stycznia 2021 r.

W dn. 23-30.01.2021 r. w Bańskiej Wyżnej odbyły się Rekolekcje RRN
Diecezji Płockiej. Treści duchowe zawarte w medytacjach, kazaniach i konferencjach były uzupełniane zajęciami na świeżym powietrzu.
Tak jak w codziennym życiu wszystko przeplatało się: Troska o rozwój duchowy z troską o rozwój fizyczny. Wszak: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Uczestniczyliśmy w spacerach, zjazdach i biegach narciarskich oraz w jeździe na skuterach. Odbył się także kulig z pochodniami. Mieliśmy wśród naszej wspólnoty specjalistkę fitness – Natalię Borawską oraz specjalistę wychowania fizycznego – Piotra Kowalskiego, którzy motywowali i zachęcali nas do dbałości
o zdrowie fizyczne.
Stroną duchową zajęli się księża: ksiądz prowadzący Sławomir Kowalski, ksiądz Cezary Siemiński, ksiądz Andrzej Gajewski oraz ksiądz Krzysztof Krawczak.
Główny temat naszych rozważań to: „Wiara jako przylgnięcie do Pana Boga”. Jest to temat fundamentalny, dlatego głównie mówiliśmy o swojej wierze, ale także o jej słabościach. Zastanawialiśmy się jak je pokonać…
Pomocą dla nas były codzienne medytacje prowadzone przez ks. Sławka wokół słów Matki Bożej, wypowiedzianych do Juana Diego:
„Mój mały ukochany synu, niech się nie trwoży twoje serce.
Czyż nie jestem przy tobie Ja, twoja Matka?
Czy nie stoisz w moim cieniu?
Czy nie jesteś ukryty w fałdach mego płaszcza
i w moich ramionach, które cię obejmują?
Czy to nie ja jestem twoim wybawieniem?
Czyż potrzebujesz czegokolwiek innego?”
Wiele cennych wskazówek otrzymaliśmy w kazaniach i konferencjach ks. Cezarego Siemińskiego, ks. Sławomira Kowalskiego, ks. Andrzeja Gajewskiego i ks. Krzysztofa Krawczaka.
Bardzo ważne punkty to: adoracje Najświętszego Sakramentu prowadzone przez ks. Andrzeja
i Droga Krzyżowa w góralskim kościele Matki Bożej Fatimskiej w Bańskiej Wyżnej.
Uczestniczyliśmy też we Mszy św. w Rabce, gdzie siostry obchodziły uroczyste odnowienie swoich ślubów. Dla nas świeckich było to przypomnienie naszej przysięgi małżeńskiej.
Trudno zmierzyć, ile zaczerpnęliśmy dla zdrowia duszy, ale mamy nadzieję, że czas rekolekcji będzie owocował w dalszym życiu…
Całe rekolekcje odbywały się w otoczeniu przepięknej tatrzańskiej przyrody
pod dachem gościnnych górali. Czuliśmy się jak w dużej, dobrej rodzinie: 43 osoby z Diecezji Płockiej oraz z Gdańska, Wrocławia, Zamościa, Warszawy i Olsztyna.
Byli wśród nas dziadkowie, rodzice, dzieci i wnukowie. Najmłodsze dziecko w wieku 7 miesięcy cieszyło wszystkich pięknym uśmiechem. Tego małego chłopca otaczała nieustanna opieka rodziców i dziadków. Nie poradziłby sobie bez nich. Podobnie my, nie jesteśmy w stanie przeżyć dobrze życia bez płaszcza Maryi, bez Bożej opieki.
Jesteśmy słabi i bezbronni, jak to małe dziecko. Dlatego tak ważne są dla nas słowa wypowiedziane przez Maryję do Juana Diego.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar tych rekolekcji. Dziękujemy księżom za wszelki trud związany z przewodnictwem duchowym.

Szczęść Boże!