Wiosenna Pielgrzymka RRN 10.04.2021

W tym roku wiosenna pielgrzymka RRN odbędzie się wyjątkowo do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Hasło pielgrzymki: „Duch Święty prowadzi do prawdy”.

Program pielgrzymki

Część I (bazylika)

10.00-11.20 – Powitanie przez Ojców Marianów. Słowo o życiu i świętości św. o. Stanisława Papczyńskiego (założyciela zgromadzenia Ojców Marianów).
– Świadectwa członków RRN o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego w czasie pandemii.
– Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego za chorych na covid i za przechodzących rehabilitację postcovidową oraz w intencji ochrony młodzieży przed deprawacją.
– Konferencja
– Adoracja
Przerwa na posiłek (restauracja w domu Arka działa – na wynos)

Część II (bazylika)

13.30-15.00 – Msza św. pod przewodnictwem Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP ds. RRN.
– Zawierzenie RRN Miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem Matki Bożej.

Transmisja online na stronie: www.lichen.pl
(w prawym górnym rogu, okno można powiększyć)

Spróbujemy zorganizować transmisję na stronie rrn.info.pl
oraz przez telefon – 221228106 (stacjonarny warszawski)

W bazylice mieści się wg przepisów do 350 osób