Sprawozdanie z działalności wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich przy Parafii Świętej Rodziny w Mławie

18 kwietnia 2023 roku w Parafii Świętej Rodziny w Mławie gościł z wizytą kanoniczną biskup Mirosław Milewski.  Jednym z punków tego wydarzenia było spotkanie z przedstawicielami wspólnot parafialnych, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności RRN

Ekscelencjo, czcigodny Księże Biskupie,

Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich przy Parafii Świętej Rodziny w Mławie działa od momentu podpisania dekretu Biskupa Płockiego Stanisława Wielgusa w 2003 roku dotyczącego ustanowienia naszej wspólnoty w Diecezji Płockiej. Opiekunem mławskiego RRN jest wicemoderator Ruchu ks. kan. Sławomir Kowalski – proboszcz naszej parafii, od którego otrzymujemy wsparcie duchowe i pomoc w realizacji działań zgodnych z głównymi założeniami duchowości.

Członkowie naszej wspólnoty są wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu i pragną naśladować ją w codzienności poprzez życie rodzinne w relacji z Bogiem. Nasza duchowość oparta jest na dążeniu do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem przez komunię z Maryją.

Budowaniu życia wewnętrznego i rozwojowi duchowemu sprzyjają cotygodniowe spotkania w grupach dzielenia, które skupiają nie tylko naszych parafian ale także członków RRN z innych parafii i miejscowości. Czas pandemii stał się dla naszej wspólnoty wyjątkowo owocnym czasem włączenia się do Ruchu wielu młodych małżeństw, które razem z dotychczasowymi członkami uczestniczą w różnych działaniach oraz inicjatywach parafialnych i wspólnotowych. Spotkania w grupach dzielenia są dla nas czasem otwarcia na działanie Łaski Bożej, podzieleniem się ze współbraćmi i współsiostrami świadectwem życia. Pokora i otwartość na bliźniego jest jednym z fundamentów tych spotkań. Cieszymy się i dziękujemy Matce Bożej, że trudny czas pandemii nie zahamował w naszych sercach głównego nurtu wiary, nie wypalił naszych sumień i otwartości wobec Boga i drugiego człowieka.

Fundamentem duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest umiłowanie Eucharystii, dlatego nie zamykamy się w naszej wspólnocie ale uczestniczymy czynnie w różnych inicjatywach parafialnych, zwłaszcza tych związanych z Mszą Świętą. Członkowie Ruchu włączają się na co dzień i w niedzielę w oprawę liturgiczną, sprawując posługę lektorską, szafarską czy włączając się w śpiew podczas Eucharystii. Współdziałamy także z innymi parafiami w Mławie, biorąc udział m.in. w Drodze Krzyżowej ulicami miasta, Orszaku Trzech Króli. Na procesję podczas uroczystości Bożego Ciała co roku stawiamy jeden z ołtarzy, jako świadectwo zaangażowania naszej wspólnoty w życie parafii.

Nasza wspólnota co miesiąc organizuje w parafii Diecezjalny Dzień Skupienia dla członków RRN. Odbywa się on w drugą sobotę miesiąca. Uczestnicy biorą udział w Eucharystii, słuchają homilii i konferencji, dzielą się swoimi duchowymi przemyśleniami w ramach grup dzielenia, uczestniczą w Adoracji Najświętszego Sakramentu a także mają możliwość porozmawiania ze sobą przy kawie i poczęstunku.

Wykorzystując na chwałę Bożą możliwości nowoczesnej technologii, członkowie RRN włączają się w upowszechnianie duchowości naszej wspólnoty na diecezjalnej stronie internetowej i profilu w mediach społecznościowych, gdzie umieszczane są relacje, świadectwa oraz zdjęcia z różnych inicjatyw Ruchu. Staramy się również współpracować z mediami katolickimi, zwłaszcza z lokalnym radiem KRDP, gdzie kilka razy w roku nasi członkowie uczestniczą w cyklu audycji pt „Świętość w codzienności”. Audycje te pozwalają podzielić się z bliźnimi świadectwem życia małżeńskiego i rodzinnego, opowiedzieć o trudach i owocach organizowania różnego rodzaju rekolekcji oraz zachęcić słuchaczy do podjęcia próby dążenia do świętości w codziennym życiu.

Ponieważ streszczeniem istoty duchowości RRN jest Akt Oddania Matce Bożej, członkowie naszej wspólnoty dwa razy w roku – w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu i w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, uczestniczą w ogólnopolskiej pielgrzymce RRN na Jasną Górę, gdzie zawierzają siebie i swoje rodziny Maryi przed Jej Jasnogórskim obliczem.

Aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła jest w naszej wspólnocie silnie akcentowany przez organizowanie różnych form rekolekcji. Są one zawsze czasem Łaski i otwarcia się na działanie Ducha Świętego przez ręce Maryi. Rekolekcje mają charakter otwarty, to znaczy zapraszamy na nie wszystkich, którzy chcą spędzić swój wolny od pracy czas blisko Chrystusa. Co roku organizowane są rekolekcje weekendowe w domu rekolekcyjnym w Popowie przeznaczone dla małżeństw w dwóch grupach wiekowych. Uczestniczą w nich małżeństwa z małymi dziećmi oraz małżeństwa starsze (40+). Kapłani i świeccy kierują do uczestników konferencje i świadectwa, które pomagają w rozwiązywaniu codziennych problemów i w zrozumieniu własnego powołania oraz drogi, jaką dla każdego z nas przygotował  Pan Bóg. Grupy dzielenia, rozmowy duchowe czy zwyczajne przebywanie ze sobą i przyjazna atmosfera, są dla uczestników ważnym elementem ich wzrastania w wierze. Centralnym punktem każdych rekolekcji jest zawsze Eucharystia.

Inną propozycją rekolekcji są weekendowe rekolekcje dla kobiet w Ratowie oraz rekolekcje dla mężczyzn w Płocku. Uczestnicy tych rekolekcji w kameralnym gronie mają możliwość otwarcia się na Słowo Boże i konferencje związane z ich stanem, dające Światło Boże na rozwiązywanie wielu problemów w zgodzie z własnym powołaniem.

Dążenie do świętości w życiu codziennym i pragnienie Zbawienia jest w naszej wspólnocie priorytetem. Chcemy to realizować z radością i miłością do drugiego człowieka. Traktujemy to jako misję apostolską. Przejawem takiego działania jest organizowanie letnich rekolekcji w Bańskiej Wyżnej, od których wiele razy rozpoczynała się droga naszych członków w RRN. To cudowny czas Łaski, wielu uniesień duchowych w otoczeniu pięknych polskich Tatr, możliwość nawiązania przyjaźni, uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów, czas otuchy ale też przebudzenia i uświadomienia sobie, że jesteśmy kochanymi dziećmi Maryi, która prowadzi nas do Chrystusa. Podczas tych rekolekcji możemy skorzystać z sakramentu pokuty, rozmowy duchowej z kapłanem i świeckim, wysłuchać wielu wartościowych konferencji, włączyć się w budowanie wspólnoty w miejscu zakwaterowania. Towarzyszy temu wzajemna troska o drugiego człowieka, radość ze wspólnego przebywania, empatia i pomoc w pokonywaniu własnych ułomności fizycznych i duchowych. Centralnym punktem każdego dnia jest Eucharystia, na którą często zmierzamy pieszo i która, jeśli Pan Bóg pobłogosławi pogodą, odbywa się w plenerze, w dolinach otoczonych tatrzańskimi szczytami. Mamy wtedy doskonałą możliwość ujrzeć dzieło Stwórcy i za nie podziękować.

Na nasze życie codzienne składa się wiele pasji. Ponieważ  wspólnota RRN pragnie dążyć właśnie w codzienności do Zbawienia, organizujemy od kilku lat rekolekcje zimowe w Tatrach – w słowackim Jeziersku i polskiej Bańskiej Wyżnej, które są połączeniem pasji i zainteresowań z rozwojem duchowym i wzrastaniem w wierze. W ramach tego pobytu łączymy jazdę na nartach, pływanie w tatrzańskich termach i inne zimowe aktywności z czasem pogłębiania więzi z Bogiem, słuchaniem konferencji, możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty, odbycia rozmowy duchowej, odbudowania relacji rodzinnych i codziennego uczestnictwa w Eucharystii. To czas obfitujący w wiele łask i przynoszący duchowe owoce.

Szczególną formą i dziełem ewangelizacyjnym a jednocześnie uzupełnieniem zimowych rekolekcji wiążących pasje i aktywność z rozwojem duchowym – są rekolekcje pod żaglami. Łódź jako symbol Kościoła w drodze jest miejscem zawiązania wspólnoty i oddania się wiatrom Ducha Świętego, który dmie w  Boże żagle jak chce i kędy chce. Codzienna Eucharystia jest uwieńczeniem każdego dnia, czy to na wodzie, na lądzie, czy w porcie, do którego dobija łódź. Wspólne posiłki, wieczorne i nocne rozmowy duchowe oraz przebywanie w wyjątkowych miejscach, które są najpiękniejszymi dziełami Boga, skłaniają do refleksji, przemian duchowych a w przyszłości przynoszą rekolekcyjne owoce.

Pięknym dziełem misji apostolskiej naszej wspólnoty jest, odbywający się na przełomie września i października, coroczny Dzień Skupienia dla Mężczyzn i Dzień Skupienia dla Kobiet.

To szczególny czas dzielenia się świadectwem swojego życia z drugim człowiekiem. Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszani są na nie członkowie Ruchu i  osoby spoza wspólnoty. Tematy konferencji oraz homilii są związane z przynależnością do stanu, poruszane są trudne aspekty natury kobiecej i męskiej w relacjach małżeńskich i rodzicielskich, pokazujące rozwiązania w zgodzie z wiarą i zaufaniem Bożemu Miłosierdziu. Konferencje wygłaszane przez kapłanów opierają się często o przesłania wielkich świętych przewodników naszego Ruchu – świętej Tereski z Lisieux i jej „Małej drogi”, św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbe czy św. Siostry Faustyny. Na spotkaniu można skorzystać ze spowiedzi czy rozmowy duchowej a podczas grupy dzielenia usłyszeć ważne świadectwa dające otuchę w zmartwieniach lub otwierające oczy i rzucające Boże światło na wiele aspektów naszego życia. Ważnym punktem dnia jest Adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia. Nasze spotkania są pełne radości, wzajemnej przyjaźni, obfitują w rozmowy przy wspólnej kolacji. Na wieczory skupienia przyjeżdżają często kobiety i mężczyźni z innych miejscowości, także spoza diecezji płockiej – z Łomży, Olsztyna czy Gdańska. Dla niektórych kobiet i mężczyzn niekiedy jest to pierwsze i jedyne zetknięcie się z duchowością w takiej formie. Niektórzy z nich przyjeżdżają na nie co roku, chociaż nie należą do wspólnoty. Twierdzą, że te spotkania przynoszą w ich życiu realne owoce a przemyślenia i modlitwa pozwalają im lepiej pokonywać problemy osobiste i rodzinne.

Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich w parafii Świętej Rodziny stara się wypełniać misję apostolską w różnych dziełach Nowej Ewangelizacji. Nie byłoby tych działań bez posługi kapłanów. Ksiądz proboszcz jako ojciec duchowy naszej wspólnoty zawsze służy pomocą, dba o właściwy nurt naszych działań i jest otwarty na nowe dzieła ewangelizacyjne. Ponieważ RRN powstał wokół konfesjonału, nasz kapłan uświadamia nam  nieustanną potrzebę nawracania poprzez stałe spowiednictwo i kierownictwo duchowe.

Pragniemy wzrastać w naszej wierze w Chrystusa poprzez komunię z Maryją, którą nieustannie zapraszamy do naszych serc i rodzin. Niech Matka Boża wyprosi u Swego Syna wszelkie potrzebne Łaski dla naszego Ruchu, abyśmy z miłością i pokorą wypełniali swoje powołanie, dążyli do świętości i Zbawienia.

Prosimy o Pasterskie Błogosławieństwo dla wspólnoty RRN w Parafii Świętej Rodziny w Mławie.

W imieniu członków wspólnoty  Ruchu Rodzin Nazaretańskich  w Mławie

Joanna i Albert Szemplińscy