Relacja ze spotkania u św. Rocha w Sadykrzu (13.11.2021)