Rekolekcje RRN w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – relacja

Kolejne spotkanie rekolekcyjne RRN odbyło się w dniach 22-24 lutego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.   Rekolekcje zbiegły się z 88-tą rocznicą pierwszych objawień Pana Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie. I choć czas rekolekcji wiązał się z pewnymi problemami organizacyjnymi, z powodu licznych pielgrzymek z całej Polski i nie tylko, to termin ten nie był przypadkowy. Staliśmy się wspólnotą z liczną grupą pielgrzymów, którzy chcą iść dalej i zmieniać swoje życie a szansy upatrują w Bożym Miłosierdziu.

– Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku jest jak Ziemia Święta, bo Jezus tu przyszedł i wciąż dokonuje cudów – mówi rektor tego miejsca ks. dr Tomasz Brzeziński.

Płocka Ziemia Święta i czas rekolekcji był okazją do przemiany praktyk religijnych i duchowego pójścia dalej. Bo można odmawiać pobożne modlitwy a jednocześnie stać w miejscu. Nie przypadkiem, w czasie rekolekcji, liturgia  czytania z Dnia  dotyczyła  Przemienienia  Pańskiego na Górze Tabor.  Eucharystia sprawowana w tym dniu przez ks. Łukasza Chruściela była niezwykłą ucztą duchową, krzepiącą słowem Bożym. Nie byliśmy wprawdzie z uczniami na górze Przemienienia, ale ta Ewangeliczna scena została opisana ze względu na nas. …Wezwanie Ojca: Jego słuchajcie!, jest skierowane także do nas i do wszystkich uczniów Jezusa w każdej epoce. Okoliczności Przemienienia Pańskiego przypominają bardzo ważną i aktualną prawdę. Uczeń Jezusa powinien, od czasu do czasu przerwać codzienny trud pracy, wejść na górę wysoką, na spotkanie z Bogiem i wpatrywać się w świetliste Oblicze Jezusa. Są to spotkania przemieniające. Człowiek wyzwala się w ten sposób z niewoli materii, zmarnowanego czasu i stresu. Okazją do takiego wyjścia są rekolekcje. Wznosząc się za Jezusem będziemy zawsze wracać z góry przemienieni i umacniani.To czym się karmisz, takim jesteś …

W kolejnym rozważaniu słowa Bożego można było stwierdzić  „ Dobrze ,że tu jesteśmy”   …To Miłosierdzie Boże nas zaprosiło do miejsca Objawień św. s Faustynie, gdzie swoje kroki stawiał Jezus, a potem ślady tego Objawienia rozeszły się po całym świecie…akcentował  ks. Łukasz rozważając dalej;

…Centralne miejsce Kaplicy Sanktuarium zajmuje Obraz Jezusa Miłosiernego i tu możemy wpatrywać się w przemieniające oblicze – Obraz jest dynamiczny: Jezus jest w drodze do nas, podobnie i my mamy czynić. Wzrok Jezusa z tego wizerunku jest szczególny. Niezależnie, z której strony na niego patrzę, Jezus patrzy na mnie, tak jak w życiu. Ten obraz przejmuje też nasze emocje, gdy jesteś smutny, On też jest smutny, gdy jesteś radosny, podobnie i On. Widzę, więc odbicie siebie w tym obrazie. A wszystko błogosławione, wystarczy spojrzeć w świetliste oblicze Jezusa…   Niezwykle wzruszające słowa, dziękujemy!

– Konferencja, którą wygłosił ks. Grzegorz Dobrzeniecki to temat  bardzo  nam bliski „ Byli jak owce nie mające Pasterza” (Mk 6,34)… Postawa bezradności powoduje, że Bóg  zawsze  „ ulituje”   się nad nami. Jezus chce zaspakajać nasze potrzeby i czyni to w stosownym czasie… Konferencje mogliśmy wykorzystać w dalszych indywidualnych rozmowach z ks. Grzegorzem, spowiedzi i w grupach dzielenia. Dziękujemy za poświęcony nam czas.

Zwykle rekolekcje pomagają nam odkrywać wolę Bożą, tak było i tym razem. Bogaty „ po ludzku” program rekolekcji z przyczyn uzasadnionych, musiał ulec całkowitej zmianie. Widać, że oczekiwania Boże były całkiem inne. Pomoc przychodzi przez Maryję, (do której organizator gorliwie się uciekał), Dlatego, pojawiały się nowe nieprzewidziane punkty programu, których człowiek by nie wymyślił.  Najlepszym podsumowaniem rekolekcji jest pieśń „ Nasze plany i nadzieje…. 

– Dziękujemy Boże, za rekolekcje na Górze Tabor w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To inny świat w świecie – i na pewno tam wrócimy !

Kolejne spotkanie 17-19 maja

„ bo w życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę. Chodzi o to, żeby nauczyć się tańczyć w deszczu”

Opr.Urszula Glinka