Koordynacja Krajowa Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN

W dniu 13 listopada br. Rada Moderatorów Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN podczas spotkania w Sulejówku k. Warszawy wybrała księży do Koordynacji Krajowej, natomiast wybory osób świeckich odbyły się 26 listopada br. podczas Adwentowego Dania Skupienia RRN na Jasnej Górze.

Członkiem Koordynacji z urzędu jest Moderator Krajowy, ks. Dariusz Kowalczyk (arch. warszawska).

Członkami Koordynacji Krajowej wybranymi na nową trzyletnią kadencję zostali:

ks. Cezary Siemiński (diec. płocka)

ks. Sławomir Kowalski (diec. płocka),

ks. Jacek Gołębiowski (diec. płocka)

ks. Stanisław Jóźwiak (diec. ełcka),

ks. Andrzej Kopczyński (diec. warszawsko-praska),

Joanna Jastrzębowska (diec. płocka)

Dariusz Nachtygal (diec. płocka)

Marzena Tkocz (archidiec. wrocławska)

Jan Konopko (diec. ełcka)

Mariusz Laskowski (diec. ełcka)

Olgierd Radoń (diec. warszawsko-praska)

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z wyborów, które znajdują się stronie ogólnopolskiej RRN (należy dwukrotnie „kliknąć” myszką na poniższy link):

http://rrn.info.pl/